top
logo
Karnataka Power Transmission Corporation Limited
top
Archieves

....

....

 

ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶ

ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ರವಾನೆ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯಭಾಗ


ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಸರಣ (ಒಮ್ಮತದ ನಿರ್ವಹಣೆ) ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶ

ವೇಳಾ ವಿಧಾನಗಳು

ನಮೂನೆ: ಪಿಎಕ್ಸ್-1


ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಸರಣ (ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆÉ) ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶ

ವೇಳಾ ವಿಧಾನಗಳು

ನಮೂನೆ- 2 (1ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್, 2011 ರಿಂದ ಅನ್ವಯ)

ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯ ಇಎಚ್‍ಟಿ/ಎಚ್‍ಟಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಉತ್ಪಾದಕರ ಆರ್.ಪಿ. ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶದ ದತ್ತಾಂಶ.

2015-16 ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಎಚ್‍ಟಿ ಮತ್ತು ಎಚ್.ಟಿ ಗ್ರಾಹಕರು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿನಿಮಯದ ಮೂಲಕ ಆಮದು ಮಾಡಿರುವುದು.

ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2012-13, 2013-14, 2014-15 ಮತ್ತು 2015-16 ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿಲ್ ಉತ್ಪಾದಕರ ಆರ್.ಪಿ.ಓ ವಿವರ

maintainedbykerc